Μπάνιου (8)

Απλού Τύπου (11)

Ειδικού Τύπου (4)

Ελαφρού Τύπου (6)

Ηλεκτροκίνητα (2)

Ράμπες Αμαξιδίων (3)