Καρπός (11)

Νάρθηκες Δακτύλων (9)

Αγκώνας (9)

Ώμος (14)