Ζώνες Κοιλίας (12)

Ζώνες Μέσης (16)

Θωρακοοσφυϊκοί Νάρθηκες (14)

Νάρθηκες Τριών Σημείων (2)